Om oss

Stiftelsen Helgeland Museum er det regionale museet i søndre del av Nordland.

Helgeland Museum forvalter natur- og kulturhistoriske samlinger og bygg, også samiske. Vi formidler på hele Helgeland; inne i museene, på 27 visningssteder, på skoler, i kommunehus og ute i naturen.

Temaene som formidles omhandler natur- og kulturarv, historie, minner, og aktualiteter i samfunnet.