Håndverksforskning ved norske museer

HÅNDVERKSFORSKNING VED NORSKE MUSEER

By og bygd nr. 49

Terje Planke og Jean Lorentzen (Red.)

By og bygd er Norsk Folkemuseums årbok, et samlingssted for forskning i og om de kulturhistoriske museene i Norge. Denne boka tar for seg forskning på tradisjonshåndverk i museer. Felles for artiklene er at både forvaltningshistorikken og vårt håndverkerblikk står sentralt.

Tema for denne utgaven er håndverkerens blikk på byggeskikk og bygningsvern. To artikler tar for seg problematikk knyttet til mur og bruk av kalk som bindemiddel. To øvrige artikler nyanserer og nærleser bygningsbiografi ved å kombinere dendrokronologiske analyser med verktøyspor. Emner som takkonstruksjon i en barokk bygning og bevaring av funksjon i driftsbygninger i driftsbygninger er også behandlet.  Artiklene formidler håndverksforskning i prosess og utprøving gjennom et enestående prosjekt. Prosjektet HårF (bygningsvern, håndverk, forskning) er aksjonsforskning utført av håndverkere og bygningsantikvarer innenfor museumsnettverket for bygningsvern og tradisjonshåndverk.

 

Utgitt: Mai 2022

Format: Innbundet

Forlag: Museumsforlaget AS

 

 

 

 

 

 

 


390,-
På lager: 3

Kontakt oss

post@helmus.no

Telefon

75 11 01 00

Mange nyheter

Se gjennom vårt utvalg